24 juni 2008

Viktigt med blodtrycksmätning

Vissa menar att blodtrycksmätningar är viktigare för en diabetiker än vad blodsockermätningar är. Ett högt blodtryck ökar risken för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och försämrad blodcirkulation i benen.


Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mm Hg och anges i två tal. Blodtryck högre än 140/90 mm Hg anses som högt blodtryck. Blodtrycket varierar dock under dygnet och påverkas av fysisk aktivitet, stress, upprördhet m.m. Det är normalt att blodtrycket stiger med åldern.

Det är inte alltid helt lätt att isolera en orsak till ett högt blodtryck. Ärftliga anlag, övervikt, stress, mat- och alkoholvanor, p-piller eller andra läkemedel, graviditet och hormonrubbningar kan vara orsaker till ett förhöjt blodtryck.

Du kan ha högt blodtryck utan att veta om det eftersom det inte ger några tidiga symptom. Be din läkare ta blodtrycket en gång om året för att hålla koll på att det inte sticker iväg. Det är extra viktigt då högt blodtryck riskerar att bli ett livslångt tillstånd.

Viktnedgång, minskad alkoholkonsumtion, regelbunden motion är några åtgärder som kan sänka ett något förhöjt blodtryck.

Du kan läsa mer om högt blodtryck på Vårdguiden, Apoteket och Sjukvårdsrådgivningen.

Inga kommentarer: